Medieplan

Du kan annonsere på Sjekkr.no. Under ligger en medieplan og oversikt over de ulike annonseformat som er tilgjengelige :

1 – Toppbanner ( fullskjerm )

5 500 .- pr uke / 15 000 .- pr mnd.

2 – Midtside banner ( 980×120 )

3 500 .- pr uke / 9 500 .- pr mnd.

3 – Lav banner undersider (300×250)

2 500 .- pr uke / 7 500 .- pr mnd.

4 – Skyskraper undersider ( 160×600 )

1 500 .- pr uke / 5 500 .- pr mnd.

RULLERING:
Inntil 2 annonsører pr. plass.

MATERIELL:
Korrekt laget materiell skal være levert tre dager føre publisering.

FILFORMATER:
HTML5, Flash, png, jpg og gif. Filene må ikke overstige 175 kb.

ANDRE FORMATER:
Ønskes et annet format, ta kontakt.